LMI arrangerer fagdag om klinikernes rolle ved innføring av nye behandlinger 

Høstens andre fagdag finner sted på Clarion hotel The Hub i Oslo sentrum 22. november.

Publisert 25. oktober 2023
FAGDAG: Karoline Knutsen (til venstre) og Katrine Bryne, seniorrådgivere i LMI, her ved forrige fagdag.

Fagdagen arrangeres i forbindelse med arbeidet med ny prioriteringsmelding, og de tre ekspertgruppene som skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag i forkant den nye meldingen. Tema for fagdagen vil være spesielt relevant for ekspertgruppene som skal vurdere åpenhet og tilgang. 

Flere sentrale klinikere er bekreftet til å holde innlegg under fagdagen, og i møtet vil vi fokusere på følgende tema:  

  • Har norske pasienter et likeverdig behandlingstilbud i dag?  
  • Har klinikernes stemme ved innføring av nye behandlinger blitt for svak? 

I tillegg til innlegg fra flere innleggsholdere, fra blant annet Radiumhospitalet, AbbVie, Oslo Myelomatosenter, Kreftforeningen og Novartis, får vi også panelsamtaler i slutten av både del 1 og del 2.  

Fullt program vil bli publisert snart. 

Etter den faglige delen, som foregår kl. 13.00 til 17.30, blir det mingling og tapas i lokalet frem til kl. 19.00.  

Fagdagen er åpen for alle. 

Priser: 

LMI-medlemmer: 2500 

Ikke-medlemmer: 5000 

Statlig ansatte/ansatte i pasientforeninger: Gratis 

Påmelding her.