LMIs høringssvar til Nasjonal kreftstrategi 2024-2028

LMI har gitt høringssvar til Helsedirektoratets reviderte kreftstrategi, Nasjonal kreftstrategi 2024-2028. Les høringssvaret her.

Publisert 2. november 2023

Helsedirektoratet fikk i 2022 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å revidere samt fornye eksisterende kreftstrategi, Nasjonal kreftstrategi 2018-2022. Nåværende kreftstrategi er gitt en forlenget varighet til starten av 2024. Strategiperioden for den nye kreftstrategien anbefales å vare fra 2024 til 2028 eventuelt til 2030, skriver direktoratet på sine nettsider.

Den nye kreftstrategien skal ha de samme fem overordnede målene som i nåværende kreftstrategi:

  • Norge skal bli et foregangsland for kreftforebygging
  • Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp
  • En mer brukerorientert kreftomsorg
  • Flere skal overleve og leve lenger med kreft
  • Best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende

LMI er ikke blant høringsinstansene, men har likevel sendt inn et høringssvar.

Les høringssvaret her