Program for møtet Klinikernes rolle ved innføring av nye behandlinger – hva bringer fremtiden?

Programmet for møtet, som finner sted 22. november i Oslo, er nå klart.

Publisert 2. november 2023
Disse og flere kommer på fagdagen 22. november: Øverst fra venstre: Fredrik Holmboe, Stine Bergliot Høibak-Nissen, Tone Wilhelmsen Trøen, Jan Frich og Halfdan Sørbye. Nederst fra venstre: Fredrik Schjesvold, Tarje Bergdahl, Andreas Stensvold, Eline Aas og Alexander Fosså.

Tid og sted: Clarion Hotel The Hub, 22. november, kl. 13.00 til 19.00 (tapas og mingling fra kl. 17.45)

Meld deg på her.

Program:

13.00 – 13.10: Velkommen, v/Karoline Knutsen og Katrine Bryne, LMI

Innledende foredrag:

13.10 – 13.25: Hva er viktig i prioriteringsdebatten, v/Tone Wilhelmsen Trøen, Høyre

Del 1: Har norske pasienter et likeverdig behandlingstilbud i dag?

13.25 – 13.40: Innledning, v/Jan Frich, Diakonhjemmet sykehus

13.40 – 13.50: Vil den medisinske utviklingen kunne håndteres innenfor helseøkonomifaget? v/Fredrik Holmboe, AbbVie

13.50 – 14.00: Når standardbehandling ikke er tilstrekkelig – hva er klinikernes muligheter? v/Andreas Stensvold, Sykehuset Østfold

14.00 – 14.10: Likt og likeverdig – et eksempel fra virkeligheten, v/Stine Bergliot Høibak-Nissen, Kreftforening  

14.10 – 14.20: Hvordan er unntaksordningen for legemidler finansiert over Folketrygden, v/Erik Fink Eriksen, Spesialistsenteret Pilestredet Park

14.20 – 14.40: Pause 

14.40 – 14.50: Hva er omfanget av behandling med nye legemidler i privat sektor, v/Marius Normann , Kreftklinikken

14.50 – 15.00: Ekspertpanelets rolle og begrensninger,  v/Halfdan Sørbye, Haukeland universitetssykehus

15.00 – 15.10: Hvordan jobber industrien med tilgjengeliggjøring av nye behandlinger til pasienter, v/Tarje Bergdahl, Novartis

15.10 – 15.30: Spørsmål til foredragsholderne

15.30 – 15.45: Pause

Del 2: Hva bør klinikernes rolle være ved innføring av nye behandlinger? 

15.45 – 15.55: Innledning, v/Thomas Axelsen, Kreftforeningen

15.55 – 16.05: Klinikerens rolle i metodevurderinger v/Alexander Fosså, Radiumhospitalet

16.05 – 16.15: Rollen til LIS-spesialistgruppe i tidlig faglig vurdering, v/Fredrik Schjesvold, Oslo Myelomatosesenter   

16.15 – 16.30: Pause  

16.30 – 16.40: Hvordan er utvelgelsen av klinisk ekspertise i en fremtid preget av persontilpasset medisin og sjeldne sykdommer? v/Kristin Ørstavik, Nevrologisk avdeling, OUS

16.40 – 16.50: Hvordan kan systematisk klinikerinnspill redusere usikkerhet og bidra til raskere innføring av nye behandlinger? v/Eline Aas, Universitetet i Oslo

16.50 – 17.00: CONNECT – Pilot for systematisk bruk av fageksperter for å redusere usikkerhet, v/Erik Magnus Sæther, Oslo Economics

17.00 – 17.45: Panelsamtale: Ledes av Thomas Axelsen, (Kreftforeningen). Disse deltar: Anne-Karin Rime (Legeforeningen), Fredrik Holmboe (AbbVie), Jan Frich (Diakonhjemmet sykehus), Eline Aas (Universitetet i Oslo), Kristin Ørstavik (OUS), Fredrik Schjesvold (Oslo Myelomatosesenter) og Alexander Fosså (Radiumhospitalet).

17.45 – 19.00: Tapas og mingling

Sikre deg en plass og meld deg på her.