Karoline Knutsen i LMI holdt innlegg på Den nasjonale prostatakreftdagen

Knutsen snakket om tilgang til nye legemidler i Norge, status på Nye metoder og ny prioriteringsmelding på det årlige arrangementet, i regi av Prostatakreftforeningen.

Publisert 3. november 2023
STATUS I NORGE: Seniorrådgiver i LMI, Karoline Knutsen presenterte statistikk for legemiddeltilgang i Norge på Den nasjonale prostatakreftdagen.

Møtet som fant sted på Gamle Logen i Oslo, ble ledet av journalist Aslak Bonde, og er en møteplass for spesialister, helsepersonell og øvrige beslutningstakere som jobber med prostatakreft, arrangert av Prostatakreftforeningen.

Knutsen fortalte om det norske systemet for innføring av nye legemidler, og deltok i en panelsamtale mot slutten av møtet.

– Det er to år siden evalueringen av systemet for Nye metoder kom. Denne viste at systemet ikke er rustet for den medisinske utviklingen, spesielt for innføring av persontilpasset medisin og legemidler for sjeldne sykdommer. Evalueringen viste også at det er lav tillit til systemet, at pasientens stemme ikke blir hørt og at klinikermedvirkningen er for lav. Helse- og omsorgdepartementet har fått i oppdrag å videreutvikle systemet, og i juni ble det vedtatt en ny strategi. LMI sitter i referansegruppen for Nye metoder, og har bidratt inn til denne strategien. Målet er blant annet redusert saksbehandlingstid og mer transparente prosesser. Det er nå et mulighetsrom for å få til endringer, sa Karoline Knutsen, seniorrådgiver i LMI.

Disse områdene vil også bli viktig i det pågående arbeidet med ny Stortingsmelding for prioritering, som skal komme i løpet av 2024.

– Før tidligere prioriteringsmeldinger, har det blitt satt ned et bredt offentlig utvalg i forkant. Det har det ikke blitt gjort nå. Denne gang er det satt ned tre ekspertgrupper, disse skal se på; perspektiv, tilgang og åpenhet. Gruppen som skal se på tilgang og prioriteringer skal vurdere gruppe vs. individ-nivå. Den medisinske utviklingen går mot mer bruk av persontilpasset medisin. LMI mener også at det er viktig å se på hvordan vi håndterere usikkerhet. Det kommer nye behandlinger med mindre dokumentasjon, fordi behandlingen er persontilpassede. Dette er en ønsket medisinsk utvikling, og vi må se på hvordan vi kan håndtere dette. I dagens prioriteringsmelding står det at usikkerhet skal telle negativt. Dette er motstridende i forhold til dagens medisinske utvikling.

22. november arrangerer LMI et møte om nettopp disse temaene, hvor vi ønsker å løfte debatten, «Klinikernes rolle ved innføring av nye behandlinger – hva bringer fremtiden?».

Meld deg på her.