Samfunnsperspektiv i prioriteringer: – Bør det heller kalles verdsetting av produktivitet?

Hva kan man vinne og hva kan gå tapt om samfunnsperspektivet skal legges til grunn i prioriteringsbeslutninger? Diskusjonen er høyaktuell, skriver Dagens Medisin.

Publisert 6. november 2023