Kommunene kan få pålegg om å fjerne medisinrester fra avløpsvann

P-piller, antibiotika og andre legemidler havner i norske fjorder og innsjøer via avløpsvannet. Mengdene er store nok til at de kan skade vannmiljøet, skriver Kommunal Rapport.

Publisert 7. november 2023