Se LMIs seminar for pasientforeninger her

7. november arrangerte LMI seminar for pasientforeninger, hvor det blant annet ble diskutert hva anbud i blåreseptordningen for legemidler kan bety for pasientene. Se det tre timer lange seminaret i opptak her.

Publisert 9. november 2023
Seminar for pasientforeninger 7. november 2023
PANELDEBATT: Fra venstre: Joachim Henriksen i Pfizer ledet samtalen, Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO, Marte Rendalsvik Øien, politisk seniorrådgiver i Norges Astma og Allergiforbund, Marit Lundberg, daglig leder i landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte og Ann Kristin Bakke i Norsk revmatikerforbund.

Seminaret fant sted i kjelleren i LMIs lokaler på Majorstuen, med omtrent 30 påmeldte deltakere til stede i salen.

Thor Even Skotgård, leder i LMIs faggruppe for pasientkontakt, innledet seminaret, før Line Walen, AstraZeneca og Hanne Børke-Fykse, Novo Nordisk ledet seminaret videre.

Seniorrådgiver i LMI, Erling Ulltveit, holdt innlegg om hvordan bransjen arbeider for rask og god pasientbehandling, før seniorrådgiver og jurist i LMI, Ramona Eichenberger forklarte rammene for hvordan pasientforeninger og industrien kan samarbeide.

– Vi er åpne om hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. Jo mer åpenhet, dess mindre skepsis. Industrien i Norge er gjennomregulert, det finnes klare kriterier for hvordan advisory boards skal nedsettes og hvordan arbeidet skal foregå, sa Eichenberger.

Deretter fortalte Ragnhild S. Støkket i Norges Parkinsonforbund og Sølvi Molnes i Foreningen for Pulmonal Arteriell Hypertensjon (PAH) om hvordan de jobber interessepolitisk for å få gjennomslag for sine saker.

– Vårt mål er å få ut budskap om at diagnosen PAH finnes, og at diagnosen bør stilles på et tidligere tidspunkt, slik at man er mindre dårlig når man begynner å få behandling. Vi er opptatt av blant annet voksenvaksinasjonsprogram, de med alvorlige diagnoser bør ha tilgang på disse vaksinene, sa Molnes.

Etter en pause ledet Joachim Henriksen i Pfizer en panelsamtale om anbud i blåreseptordningen. Der ble spørsmålet hva anbud i blåreseptordningen for legemidler kan bety for pasientene. Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO, Marte Rendalsvik Øien, politisk seniorrådgiver i Norges Astma og Allergiforbund, Marit Lundberg, daglig leder i landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte og Ann Kristin Bakke i Norsk revmatikerforbund deltok i samtalen.

Oddvar T. Faltin fra Pasient – og brukerombudet forteller om ombudets rolle, samfunnsoppdrag, hva de jobber med, og hvordan pasientforeningene kan nyttiggjøre seg av ombudet.

Presentasjonene fra seminaret:

LMI – Erling Ulltveit

LMI – Ramona Eichenberger

Norges Parkinsonforbund – Ragnhild Stenshjemmet Støkket

Pasient – og brukerombudet – Oddvar T. Faltin

Se hele seminaret i opptak her (tidskoder under):

Velkommen ved Thor Even Skotgård

Erling Ulltveit i LMI, 00:04:40

Ramona Eichenberger i LMI, 00:20:56

Sølvi Molnes i PAH, 00:33:30

Ragnhild S. Støkket i Norges Parkinsonforbund, 00:47:45

Panelsamtalen, 01:11:48

Oddvar T. Faltin fra Pasient – og brukerombudet, 01:51:01