Fresenius Kabi-fabrikken videreføres

I dag ble det klart: Fresenius Kabi inngår avtale med Prange-konsernet om salg av Halden-anlegget – med utstyr og alle ansatte, og vil fortsette produksjonen av Fresenius Kabis produkter.

Publisert 14. november 2023

– Dette er gode nyheter, vi er utrolig glade for at det fortsatt blir legemiddelindustri i Halden, sier Leif Rune Skymoen, administrerende direktør i LMI.

I en pressemelding sendt Halden Arbeiderblad, skriver selskapet at Fresenius Kabi og Prange-konsernet i dag har signert en avtale om å overføre eierskapet av Fresenius Kabi-fabrikken i Halden til HP Halden Pharma AS, et selskap i Prange-konsernet.

Prange-konsernet, sammen med datterselskapet Adragos Pharma, overtar fabrikken med utstyr og alle ansatte, og vil fortsette produksjonen av Fresenius Kabis produkter.

Viktig nasjonalt

Det har en tid vært stor usikkerhet til «Halden-fabrikkens» videre eksistens, etter at Fresenius Kabi annonserte at fabrikken skulle selges.

– Det er naturligvis veldig viktig for Halden, at en hjørnestensbedrift kan fortsette. Både for arbeidsplasser og økonomi. Men det er også viktig i et nasjonalt – og dermed også et globalt perspektiv, fortsetter Skymoen:

– Vi har fantastiske bedrifter i hele landet, med verdifull kompetanse og kjempepotensial til å ta internasjonale posisjoner i det voksende helsemarkedet. Dette skal vi bygge videre på – og målet er å skape flere arbeidsplasser og betydelig økte eksportinntekter.

Norge og norsk legemiddelindustri har gode forutsetninger for å være ledende på dette området og skape konkurransefortrinn. Legemiddelindustrien er en forskningsdrevet eksportnæring som konkurrer godt i internasjonale markeder. 11 legemiddelprodusenter eksporterte i 2020 for 20 milliarder kroner.

Legemiddelindustrien er global og enorm, og potensialet er stort for mange arbeidsplasser, eksportinntekter og skatteinntekter.

Også i beredskapssammenheng er det viktig med en sterk norsk legemiddelproduksjon. Norge er strategisk godt plassert i Europa og norske legemiddelprodusenter kan bidra med høy og forutsigbar leveringssikkerhet. 

Attraktiv kompetanse

Næringsminister Jan Christian Vestre og helseminister Ingvild Kjerkol la tidligere i år frem veikartet for helsenæringen, der de var tydelige på at dette kom til å bli et taktskifte for denne næringen. Et av tiltakene var en ny eksportstrategi, som det jobbes med nå.

– Det at Next Pharma nylig tok over Takedas fabrikk i Asker og at en annen profesjonell aktør velger å investere i Halden, tar vi som en bekreftelse på at kompetansen innenfor norsk legemiddelproduksjon er attraktiv vare, avslutter LMIs Leif Rune Skymoen.