Venstre vil øke satsingen på helsekatapult

I Venstres alternative statsbudsjett økes satsingen fra 2 til 20 millioner kroner. -Her går Venstre fra ord til handling, sier LMIs Monica Larsen.

Publisert 14. november 2023
VIL SATSE: Venstres Alfred Bjørlo ønsker å satse på helsenæringen med konkrete planer.

Venstre foreslår i sitt alternative statsbudsjett 18 millioner kroner ekstra til å komme i gang med et nasjonalt testsenter for helsenæringene, en «helsekatapult» i 2024.

– Helsenæringene kan bli en av våre største og viktigste framtidsnæringer. Det haster med å komme i gang med en tung nasjonal satsing på å utvikle potensialet i helsenæringene. Det er for lite og for sent når regjeringen bare foreslår 2 mill NOK til å utrede en «helsekatapult» i 2024. Venstre vil over fra utredning til handling. Vi mener det er fullt mulig å få felles nasjonale testfasiliteter for helsenæringene på plass allerede i 2024 – derfor øker vi satsingen fra 2 til 20 millioner kroner i Venstres alternative statsbudsjett.

Det sier Venstres helse- og næringspolitiske talsperson, Alfred Bjørlo, i forbindelse med at Venstre denne uken legger fram partiets alternative statsbudsjett.

FORNØYD: Monica Larsen.

– Her går Venstre fra ord til handling! Det er ikke nok å utrede og beskrive satsing på helsenæringen. Det må på plass konkrete tiltak som følges opp med bevilgninger. Så dette er et godt forslag som er i tråd med LMIs innspill til Næringskomiteens høringen om statsbudsjettet tidligere i høst, sier LMIs seniorrådgiver Monica Larsen.