Blåreseptanbudet: Diabetesbehandling på vei baklengs inn i fremtiden?

Helse-Norge er under press og myndighetene vil ha kostnadene ned. Det utfordrer tilgangen på legemidler og helsetjenester for 330 000 nordmenn som lever med diabetes. På Verdens diabetesdag, 14. november, roper vi i Diabetesforbundet et varsko.

Publisert 15. november 2023