Koki Sato ny sjef for Takeda i Norge og Norden

Koki Sato bringer med seg japansk kultur og identitet, selve kjernen i Takeda, når han nå tiltrer i stillingen som landsjef for Takeda Norge og Head of Takeda Nordics.

Publisert 15. november 2023
Ordfører i Asker, Lene Conradi, og Koki Sato åpner Takedas nye kontorlokaler.

– Rask markedstilgang og tilgang til helsedata er de to viktigste områdene for selskapet i Norge framover, sier den nye lederen.

Takeda har etter salget av produksjonsfabrikken i Asker flyttet inn i nye kontorlokaler. Selskapet har valgt å fortsatt være i Asker, og inviterte 14. november til åpningen av de nye kontorlokalene.

– Det er viktig for oss at disse lokalene speiler selskapet og vår tro på at samhandling utløser innovasjon. Arealene er åpne og inkluderende, og slik forsterker de læring og samarbeid, sier Koki Sato.

Bred og interessant bakgrunn

Koki Sato har vært ansatt i Takeda siden 2003, og i løpet av karrieren har han fått stadig økende ansvarsområder som spenner over en rekke land og funksjoner. Etter at han fungerte i en regional rolle i Emerging Markets i 2012, har han utøvd en rekke lederroller blant annet som landssjef for Belarus (tidl. Hviterussland på norsk), General Manager for Ukraina-klyngen og General Manager for Takedas virksomhet i India.

Markedstilgang handler i bunn og grunn om pasienten

Koki Sato

I forkant av tiltredelsen som landssjef i Takeda Norge og leder for Takeda i Norden, var Sato Corporate Strategy Officer og CEO Chief of Staff ved Takedas hovedkontor i Tokyo, Japan.


Markedstilgang og bruk av helsedata viktig

Koki Sato løfter fram markedstilgang og bruk av helsedata som to kjerneområder som er viktige for Takeda og selskapets virksomhet.

– Markedstilgang handler i bunn og grunn om pasienten, sier Koki Sato. Derfor ønsker vi en god dialog med myndighetene om rask tilgang, slik at innovasjonene kommer fram til pasienten.

LMIs rolle er å sikre tilgjengeliggjøring av innovative medisinske løsninger til det beste for pasienten. Daglig leder i LMI, Leif Rune Skymoen, la i sin hilsningstale ved åpningen vekt på at Norge trenger de internasjonale selskapene, som Takeda, og at samarbeid med selskapene er avgjørende for at nye medisiner kommer raskt til pasientene.

Leif Rune Skymoen, administrerende direktør i LMI, gratulerer Koki Sato som ny leder i Takeda og med nye kontorlokaler.

Det andre området som er viktig for Takeda, er Norges unike mulighet til å skape verdi fra helsedata.

– Mange kliniske studier gjennomføres i land med lave kostnader. Vi mener kliniske studier bør handle mer om kvalitet og mindre om kostnad. Helsedata i Norge har høy kvalitet, og tilgang til disse vil ha mye å si for framtidige investeringer i kliniske studier. Denne posisjonen kan ytterlige forsterkes i et nordisk perspektiv, sier Koki Sato.


Takeda er et forskningsdrevet, globalt biofarmasøytisk selskap som har som mål å utvikle og markedsføre livsendrende behandlinger innenfor hovedterapiområdene gastrointestinale sykdommer og inflammasjon, sjeldne sykdommer, plasmaderiverte terapier (PDT), onkologi, nevrovitenskap og vaksiner. Selskapet har mer enn 50 000 ansatte i omtrent 80 ulike land og regioner.