Hvordan kan Norge få mer ut av helsedata?

Livsvitenskapskonferansen 2024 samler landets ledende aktører innen helse og livsvitenskap for å finne løsningene som gjør at Norge kan få mer igjen for de store investeringene i helseforskning.

Publisert 16. november 2023

Hold av datoen 13.—14. februar, når Universitetet i Oslo sammen med Oslo Science City, Oslo universitetssykehus, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, SINTEF, Legemiddelindustrien (LMI), Oslo Cancer Cluster og The Life Science Cluster inviterer til Norges største og viktigste konferanse for helse og livsvitenskap: Livsvitenskapskonferansen – Norway Life Science 2024. Påmeldingen åpnes i begynnelsen av desember.

Konferansen har helsedata som hovedtema, med mål om å bidra til å øke Norges konkurransekraft innen tilgang på og bruk av slike data. Sammenlignet med våre europeiske naboland får Norge mindre igjen for de store investeringene i helseforskning i form av patenter, nye selskaper og eksportinntekter fra helsenæringen. Bedre tilgang på helsedata til forsknings- og innovasjonsarbeid, innenfor klare etiske og personvernmessige rammer, vil bidra til å styrke norske forskningsmiljøer, utvikle bedre behandlinger til pasientene og skape nye arbeidsplasser og eksportinntekter.

– Nasjonale, kvalitetsbaserte konkurransearenaer har bidratt til at vi har noen av landets fremste forskningsmiljøer innen dette feltet på UiO. For å lykkes med ambisjonen om å utvikle et kunnskapsbasert næringsliv, er det avgjørende med samarbeid både innen og på tvers av sektorer. Denne konferansen legger til rette for nettopp det, sier Svein Stølen, rektor ved UiO. 

På konferansen samler vi hele verdikjeden for helse og livsvitenskap. Andrew Morris, Director of Health Data Research UK, deler erfaringer fra Storbritannia, dessuten kommer ledende aktører fra Finland, Danmark og Sverige for å fortelle om konkrete tiltak og initiativer for å tilgjengeliggjøre helsedata for å utvikle ny kunnskap og nye behandlinger.

På konferansen får du i tillegg høre fra de fremste forskningsmiljøene i landet, de sentrale lederne i Helse-Norge, verdensledende legemiddelselskaper, oppstartsmiljøer, investorer og beslutningstakere..

Konferansen gjennomføres som et Oslo Science City Arena-arrangement med ledende representanter for helsenæringen som industripartnere. 

 – For å utvikle en sterk norsk helsenæring og rigge det norske helsevesenet for fremtiden, trenger vi å styrke samarbeidet mellom forskere, næringsliv, offentlige aktører og investorer. Norges første innovasjonsdistrikt, Oslo Science City, er en plattform for å bygge slikt samarbeid. Og det finnes ikke noe bedre sted å samles enn her i dette innovasjonsdistriktet hvor to tredeler av helseforskningen i Norge utføres, sier Christine Wergeland Sørbye, administrerende direktør i Oslo Science City.

Program og påmelding kommer i begynnelsen av desember.

Legg igjen navn og epost, så holder vi deg oppdatert om Livsvitenskapskonferansen