Derfor offentliggjør Legemiddelverket hele anbudsevalueringen nå

Onsdag offentliggjorde Legemiddelverket hvilke legemiddelgrupper innenfor blåreseptområdet som egner seg for anbud. Dette var ikke offentlig da evalueringen ble publisert i juni, skriver Medwatch.

Publisert 17. november 2023