Legemiddelverket snur – Dette er legemidlene de vil ha på anbud

I fem måneder har Legemiddelverket hemmeligholdt hvilke blåreseptlegemidler de mener er aktuelle for anbudsutsetting. Nå er listen offentliggjort. – Vil ramme behandlingstilbudet til mange, sier LMIs Erling Ulltveit til Healthtalk.

Publisert 17. november 2023

Listen viser at legemidler til en verdi av 1,9 milliarder kroner kan komme på anbud. Det kan gi årlige innsparinger på 750 millioner kroner.

– Nå ser vi at dette kommer til å ramme behandlingstilbudet til en veldig stor gruppe pasienter. De får et dårligere behandlingstilbud, sier han.  

Han vil ikke spekulerer i hvorfor Legemiddelverket hemmeligholdt hvilke blåreseptlegemidler de mener er aktuelle for anbudsutsetting, men mener vi nå ser at dette kan få betydelige konsekvenser for store pasientgrupper som personer med diabetes type 2, migrene og hjerte-karsykdommer. Samtidig sier ikke evalueringen noe om det skal bli et krav at selv velregulerte pasienter må bytte til det legemidlet som vinner anbudet, sier Ulltveit til Healthtalk.

Les hele saken på healthtalk.no

Les også saken i medwatch.no