Kronikk: Revisjonen av EUs legemiddellover slår feil vei  

Leif Rune Skymoen utdyper i en kronikk i Medwatch hva LMI mener om revisjonen av EUs nye legemiddellov, og hvilke konsekvenser forslagene kan få for europeisk legemiddelindustri og europeiske pasienter.

Publisert 20. november 2023

– For Norge og våre ambisjoner om en større og sterkere helseindustri, er dette kritisk. Norsk økonomi trenger omstilling, og Norge trenger ny industri for å dekke fremtidens velferds- og helseutgifter. For å få til dette vil Norge øke takten av kommersialisering fra medisinsk forskning, blant annet ved å øke antall kliniske studier. Norske myndigheter har tatt flere grep for å få til dette, og senest i år er helsenæringen valgt som én av flere industrier landet vårt skal satse på, skriver Skymoen.

– Regjeringen har i tillegg lagt frem et veikart for helsenæringen. Begge deler er grep for å gjøre det lettere for blant annet norsk legemiddelindustri å vokse, og dermed øke eksportinntektene til Norge. Dersom EU med sitt nye lovforslag slår beina under europeisk helsenæring, vil det også gå ut over en videre norsk satsing, skriver han.

Les hele kronikken på medwatch.no