Helseberedskapsmeldingen: Savner at penger, legemiddelmangel og bemanning adresseres

Dagens Medisin har samlet reaksjoner på Helseberedskapsmeldingen fra regjeringens politiske motstandere.

Publisert 27. november 2023