FDA undersøker om det er risiko for ny kreft etter CAR-T-behandling

De amerikanske legemiddelmyndighetene (FDA) har mottatt rapporter om at CAR-T-behandling kan føre til nye kreftformer hos pasienter. Det skriver Medwatch.

Publisert 30. november 2023