Legemiddelanbud gir tilgang til flere

Gode anbudsprosesser forutsetter at fagpersoner og brukere involveres. Det er også viktig at legemidlene vurderes å være likeverdige, skriver Jan Frich, adm. dir. Diakonhjemmet Sykehus i Dagens Medisin.

Publisert 30. november 2023