Antibiotikabruken er på nivå med før pandemien

Antibiotikabruken er tilbake på nivået før pandemien. Samtidig viser tall fra Helsedirektoratet at allmennleger skriver ut mindre legemidler som har særlig uheldige bivirkninger for eldre. Det skriver Nettavisen.

Publisert 1. desember 2023