Begrenset kapasitet står i veien for banebrytende terapi mot blodkreft

CAR-T behandling til pasienter med myelomatose kan snart bli godkjent av Beslutningsforum. Men store kapasitetsutfordringer gjør at kun 10 pasienter årlig vil få tilbud om behandlingen. Det skriver HealthTalk.

Publisert 1. desember 2023