Fremmet Norge som livsvitenskapsnasjon

For 10. gang ble Nordic Life Science Days arrangert, og som tidligere år var LMI en del av den norske standen som promoterer Norge.

Publisert 1. desember 2023
SAMLET MILJØ: Alle som står sammen om den norske standen under Nordic Life Science Days, her med den norske ambassadøren Katja Christina Nordgaard.

Også LMIs medlemmer bemerket seg i løpet av konferansen; både Nykode, BioArctic og Link Medical bidro på hovedscenen, Curida var en del av den norske standen, mens Link Medical hadde egen stand.

På scenen

Gründer og Chief Business Officer Agnete Fredriksen I Nykode Therapeutics var i en panelsamtale om business-strategi; «preparing for the nesxt unicorn: How to choose your business strategy».

Hun beskrev om en sterk team-kultur, med en ledelse som styrer i samme retning, om en kraftig tro på å skulle lykkes, uansett hva andre sa.

– Vi har hele tiden vært opptatte av å få til noe ingen andre har klart før oss. Og mens alle sa vi burde satse på vaksiner hvor One size fits all – gikk vi i motsatt retning, fortalte Agnete Fredriksen.

På spørsmål om hvordan de jobber med strategier, beskrev hun hvordan de jobber med forskjellige scenarioer, for raskt å kunne tilpasse seg en ny virkelighet, uansett retning.

Også BioArctic, et av LMIs nyeste medlemmer deltok på scenen i sesjonen «New era in CNS: Rising from the ashes», hvor CEO Gunilla Osswald deltok i en panelsamtale.

På stand

Som tidligere år var Link Medical på plass med en egen stand.

– Vi er jo en del av dette økosystemet, så vi er her både for møte mulige samarbeidspartnere, men også for å møte firmaene som har produkter i utvikling – som er potensielle kunder, forteller administrerende direktør Sissel Lønning Andresen.

Det er også viktig for LMI å delta på konferansen – for å bidra sammen med hele miljøet med å promotere Norge. For det at vi samler det norske miljøet er i seg selv et viktig signal. De som står bak standen er: Den norske ambassaden til Danmark, Innovasjon Norge, OCC, The Life Science Cluster, Norway Health Tech, Inven2, Nortrials, Aleap, Digital Center Norway, LMI og Curida (som var sponsor).

NYKODE PÅ SCENEN: Agnete Fredriksen presenterer seg for publikum.
FOLKSOMT: Det var ofte folksomt rundt den norske standen under konferansen.
AMBASSADEBESØK: Ambassadør Katja Christina Nordgaard besøkte Link Medical sin stand, hvor hun ble tatt i mot av blant andre administrerende direktør Sissel Lønning Andresen.
BIOARCTIC PÅ SCENEN: CEO Gunilla Osswald deltok i en panelsamtale.
Foto: BENTE PRESTEGÅRD, RADFORSK
SPONSOR: Curida var også en del av den norske standen under NLS Days.
AMBASSADØREN: Dagen før konferansen var ambassaden til Danmark vertskap for et arrangement som samarbeid i Norden. Her ved ambassadør Katja Christina Nordgaard.
PRESENTERTE SEG: Nortrials fikk presentere seg under pre-eventet på ambassaden. Her er koordinator Signe Fretland, flankert av svenske og danske kolleger.