Kampen mot falske medisiner 

4. til 10. desember markeres Fight the fakes week i hele verden. Dette for å sette søkelys på og øke kunnskapen om trusselen falske medisiner utgjør for verdens befolkning.

Publisert 4. desember 2023

I år er fokuset på kontinentet Afrika, der omtrent 1 av 10 medisinske produkter falske. Dette fører til nesten 500 000 dødsfall årlig sør for Sahara i Afrika.  

I Europa fikk vi på plass et verifiseringssystem i 2019. Produsentene serialiserer og trykker unike 2D-koder på hver eneste legemiddelpakning med reseptbelagte legemidler, slik at den enkelt kan spores tilbake til produsenten. Slik skal vi unngå falske medisiner, og pasientene skal kunne føle seg trygge på at medisinene de får i apotek og i sykehusapotek er trygge.  

De siste månedene har dette verifiseringssystemet avdekket falske medisiner i Europa. Verifiseringssystemet ble innført med den hensikt å hindre at falske medisiner når pasientene, både ved utlevering av reseptbelagte medisiner på apotek og ved administrering av medisiner på sykehus, ved at hver legemiddelpakke spores fra lisensiert produsent til pasient.  

Systemet etablerer en unik forbindelse mellom produsent og apotek eller sykehusavdeling som utleverer legemiddelpakningen, ved at hver enkelt legemiddelpakning tildeles et unikt serienummer. Produsent av legemiddelet registrerer det unike serienummeret i den europeiske databasen sammen med legemiddelets produktkode, batch-ID og utløpsdato for legemiddelpakningen. Den europeiske databasen overfører deretter informasjonen til de nasjonale databasene i de landene hvor legemiddelet skal selges. Ved utlevering til pasienten sjekker apoteket legemiddelpakningen opp mot den nasjonale databasen for verifikasjonssystemet. Dette sikrer at medisinen er produsert av en lisensiert produsent og dermed ekte og trygg. 

Dersom pakningen hverken finnes i den nasjonale databasen eller databasene til andre europeiske land vil apoteket få en advarsel, og kan dermed ikke levere ut medisinen før undersøkelser rundt legemiddelpakningenes opprinnelse er gjennomført. I tillegg til disse opplysningene har hver legemiddelpakning en forsegling som ved brudd tydelig viser tegn til at legemiddelpakningen kan være «tuklet med». Dette sikrer at pasienter ikke mottar falske medisiner på apotek eller ved sykehusinnleggelser. 

Selv om problemet med falske medisiner ikke umiddelbart er et like stort problem i Europa som i andre deler av verden, har de siste månedene vist at vi også i Europa har behov for et slikt effektivt system som både avskrekker forfalskerne fra å operere i Europa og oppdager dem når de forsøker.