Kreftlegemidler opp i Beslutningsforum

Beslutningsforum skal blant annet ta stilling til kombinasjonsbehandlinger med immunterapiene nivolumab (Opdivo) og ipilimumab (Yervoy) i sitt møte neste uke, skriver MedWatch.

Publisert 8. desember 2023