Rapport: 4800 sykehusinnleggelser blant eldre kan skyldes RS-viruset

Oslo Economics konkluderer med at RS-viruset er årsak til mellom 230 og 725 dødsfall årlig blant personer over 60 år. De anslår også at samfunnskostnadene knyttet til viruset i aldersgruppen tilsvarer 6 milliarder kroner, skriver...

Publisert 8. desember 2023