Helse Vest om de oppdaterte samarbeidsavtalene

"For å få til enklare oppfølging og betre samarbeid mellom helseføretaka og industrien er det sett ned rammer for dette. Desse samarbeidsavtalene blei oppdaterte tidlegare i år", skriver Helse Vest på sine sider.

Publisert 13. desember 2023

«Avtalane sikrar at samhandling mellom helseføretak og leverandørar skal skje på ein fagleg og etisk korrekt måte. Intensjonen i avtalane er samhandling basert på tillit, openheit og gjensidig respekt», skriver Helse Vest.

Les saken her