Europakommisjonen positiv til å starte forhandlinger med Norge om helseberedskap

– Internasjonale forpliktende avtaler er avgjørende for å sikre norsk legemiddelberedskap, og det er derfor gledelig at det nå blir forhandlinger mellom Norge og EU, sier LMIs Leif Rune Skymoen.

Publisert 14. desember 2023

– Dette er gode nyheter og jeg er glad for signalene fra Europakommisjonen. Det eneste ansvarlige alternativet for Norge er å knytte seg til EUs helseberedskapssamarbeid. Derfor arbeider regjeringen for full norsk deltakelse – på så like vilkår som EUs medlemsland som mulig, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Det skriver Regjeringen.no.

Videre skriver de:

Europakommisjonen, ved Generalsekretariatet melder i en pressemelding at de er rede til å ta forhandlingene om norsk deltakelse i EUs helseberedskapssamarbeid videre.

EUs helseberedskapssamarbeid går i stor grad utenfor EØS-avtalen. Det trengs derfor særskilte avtaler for at Norge skal bli en del av EUs styrkede beredskapsarbeid innenfor helse. Sammen med Helse- og omsorgsdepartementet har Utenriksdepartementet arbeidet for å på formalisert et slikt samarbeid.

– Vi så under pandemien at det er i Norges interesse å knytte seg tett på EUs helseberedskapssamarbeid, enten det gjelder utvikling og fordeling av vaksiner, overvåkning av globale utviklingstrekk, eller bistand til andre land. Det er derfor svært positivt at EU anerkjenner at styrket samarbeid på dette området er til fordel for både EU og Norge, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Viktig for Norge

– Internasjonale forpliktende avtaler er avgjørende for å sikre norsk legemiddelberedskap, og det er derfor gledelig at det nå blir forhandlinger mellom Norge og EU. Det er veldig bra at Regjeringen har fått til dette, for det er viktig at vi får en styrket beredskap på så lik linje med EU som mulig, sier LMIs administrerende direktør Leif Rune Skymoen.

–  Samtidig vil vi minne om at LMI savner klare planer for hvordan legemiddelindustrien i Norge skal bli en større del av beredskapen, og etterlyser at staten inngår beredskapsavtaler med fabrikker i Norge. Såkalt varm produksjon er noe EU er opptatt av for å styrke sin beredskap. Dessuten er det vedtatt av Stortinget, og må følges opp, sier Skymoen. 

EU forbereder seg til formelle forhandlinger

Før forhandlingene formelt kan starte må Europakommisjonen få et mandat til å forhandle med Norge, som medlemslandene må slutte seg til. Generalsekretariatet i Europakommisjonen bekreftet også i et møte mellom Norge og kommisjonen 5. desember at EU-siden nå vil ta initiativ til et mandat for påfølgende forhandlinger om en avtale.