Ny studie om benmargskreft: – Forandrer hva som er standard behandling

Onkolog og medforfatter Fredrik Schjesvold mener en ny fase 3-studie vil endre hva som er standard behandling for pasienter med nydiagnostisert myelomatose, og han vurderer det som sikkert at behandlingen vil bli godkjent av EMA...

Publisert 14. desember 2023