Høringssvar om endring i regelverket for trinnprislegemidler

Her kan du lese LMIs svar til høringen fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) med forslag til endringer i regelverket for trinnprislegemidler.

Publisert 18. desember 2023