EMA anbefaler at legemidler trekkes fra markedet

Bakgrunnen for anbefalingen er inspeksjoner hos Synapse Labs, der det ble funnet avvik knyttet til bioekvivalensstudier, skriver Dagens Medisin.

Publisert 19. desember 2023