FrP foreslår ny vurdering av terskelverdien

- For lav betalingsvillighet for legemidler fører til tap av liv og helse. Derfor er det viktig at Frp nå foreslår i Stortinget at det må gjøres en ny vurdering av terskelverdien, sier Leif Rune...

Publisert 20. desember 2023

Representantforslaget er lagt fram av Bård Hoksrud, Morten Wold og Himanshu Gulati i Frp og foreslår en ny vurdering av terskelverdien, samt en prisjustering i påvente av vurderingen.

Myndighetene bruker terskelverdien for å tallfeste hvor mye staten er villige til å betale for et ekstra godt leveår for pasientene. I dag er denne satt til 275 000 kroner, men det er bred faglig enighet om at tallet er usikkert. Tallet er heller ikke regulert siden 2016, og ikke lenger en effektiv målestokk for god prioritering. Det kan bety lenger ventetid for innføring av nye legemidler, og at begrensede budsjetter investeres i mindre effektive tiltak.

– Når terskelverdien er satt for lavt får dette konsekvenser for de pasientgruppene som ikke får tilgang til nye legemidler. Terskelverdien må ikke fungere som et rent sparetiltak, men sikre ønsket helsegevinst for samfunnet. De framtidige helseutfordringene vi står foran vil legge et enormt press på helsebudsjettene, da må vi være sikre på at ressursene brukes så effektivt som mulig, sier Skymoen.

Les egen sak i Medwatch