Hvordan kan Norge få mer ut av helsedata?

Livsvitenskapskonferansen 2024 samler landets ledende aktører innen helse og livsvitenskap, for å finne løsningene som gjør at Norge kan få mer igjen for de store investeringene i helseforskning.

Publisert 2. januar 2024

13. og 14. februar inviterer Universitetet i Oslo sammen med Oslo Science City, Oslo universitetssykehus, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, SINTEF, Legemiddelindustrien, Oslo Cancer Cluster og The Life Science Cluster til Norges største og viktigste konferanse for helse og livsvitenskap: Livsvitenskapskonferansen – Norway Life Science 2024.

Konferansen har helsedata som hovedtema, med mål om å bidra til å øke Norges konkurransekraft innen tilgang på og bruk av slike data. Sammenlignet med våre europeiske naboland får Norge mindre igjen for de store investeringene i helseforskning i form av patenter, nye selskaper og eksportinntekter fra helsenæringen. Bedre tilgang på helsedata til forsknings- og innovasjonsarbeid, innenfor klare etiske og personvernmessige rammer, vil bidra til å styrke norske forskningsmiljøer, utvikle bedre behandlinger til pasientene og skape nye arbeidsplasser og eksportinntekter. 

– Nasjonale, kvalitetsbaserte konkurransearenaer har bidratt til at vi har noen av landets fremste forskningsmiljøer innen dette feltet på UiO. For å lykkes med ambisjonen om å utvikle et kunnskapsbasert næringsliv, er det avgjørende med samarbeid både innen og på tvers av sektorer. Denne konferansen legger til rette for nettopp det, sier Svein Stølen, rektor ved UiO.  

Les mer og meld deg på