Rapport: Interessen for radiofarmaka øker

Markedet for radiofarmasøytiske legemidler har økt kraftig i USA. Det amerikanske markedet for radiofarmasøytiske legemidler opplevde en økning på 550 prosent i den totale verdien av venturekapital-avtaler fra 2017-23, skriver Medwatch.

Publisert 2. januar 2024