LMI gjester i NRKs Ekko – om antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens var tema i dagens Ekko på NRK P2, og LMIs Anne Margrethe Hausken Nordberg var gjest sammen med Aftenpostens Ingeborg Senneset og OUS-overlege Kristian Tonby.

Publisert 3. januar 2024
EKKO-gjester: Fra venstre infeksjonsoverlege ved Oslo universitetssykehus, Kristian Tonby, LMIs folkehelserådgiver Anne Margrethe Hausken Nordberg og Aftenposten-journalist Ingeborg Senneset.

Både Hausken Nordberg, Senneset og Tonby var innledere på et stortingsseminar om antibiotikaresistens nylig, i regi av Høyre. Senneset har skrevet mye om temaet gjennom flere år, det har også LMI. Tonby og professor Arnfinn Sunsfjord skrev nylig en kronikk om temaet i forbindelse med krigen i Ukraina, og Hausken Nordberg og Leif Rune Skymoen skrev rett før jul en kronikk i Altinget, der de lanserte tre relativt enkle grep norske myndigheter kan ta i kampen mot antibiotikaresistens.

I dag var altså alle tre invitert som gjester i NRK P2s samfunnsmagasin Ekko.

– Det hjelper ikke å være flinkest i klassen hvis hele skolen brenner, sa Ingeborg Senneset. Hun viste til at Norge er flinke til å bruke lite antibiotika, og til å bruke smalspektrede antibiotika, men at det hjelper lite når resistensproblemet på verdensbasis er kraftig økende, og bakteriene kjenner ingen grenser.

– Det er ikke så lurt å skyte spurv med hagle, sa Hausken Nordberg, og viste til bruken av bredspektrede antibiotika og «just in case»-behandling. Hun fortalte om hva industrien gjør – og kan gjøre – og utdypet de tre løsningsforslagene fra LMI.

– Størstedelen av de hardt skadde ukrainske flyktningene vi behandler ved Ullevål sykehus har multiresistente bakterier, sier Kristian Tonby, som i likhet med Ingeborg Senneset støtter alle de tre forslagene.

For det er bedre å gjøre noe, enn å gjøre ingenting, og små politiske grep kan gjøre stor nytte.

Hør hele sendingen her