LMI til HealthTalk: – Det ser ut til at myndighetene har snudd dette til å handle om pris

Det sier seniorrådgiver i LMI, Karoline Knutsen, om den nye ordningen for hurtiginnføring av immunterapier.

Publisert 8. januar 2024

For å redusere saksbehandlingstiden har Beslutningsforum vedtatt en ordning for forenklet innføringssystem for PD-1- og PD-L1-hemmere.

HealthTalk skriver:

«En analyse av vedtaket og tilhørende dokumenter som HealthTalk har gjort, avslører imidlertid at den nye ordningen også har som mål å ytterligere redusere prisene på immunterapiene.

Beslutningsforum fattet sitt vedtak om hurtiginnføring av legemidler basert på en utredning utført av Sykehusinnkjøp. Utredningen avslører at for å delta i den nye «fast-track»-ordningen, må legemiddelselskapene tilby en en pris som er lik eller lavere enn en egen maksimalpris (BF-GIP) som vil være den samme for alle immunterapiene. BF-GIP-prisen settes av Beslutningsforum. Prisen er hemmelig for offentligheten og blir kommunisert direkte til legemiddelselskapene. «

– Det ser ut til at myndighetene har snudd dette til å handle om pris, snarere enn å handle om raskere tilgang, sier Knutsen til HealthTalk.

Les hele saken her.