LMIs høringsinnspill om helseberedskapsmeldingen

LMI har gitt høringssvar til stortingsmeldingen En motstandsdyktig helseberedskap - fra pandemi til krig i Europa.

Publisert 9. januar 2024

LMI mener meldingen bidrar til å klargjøre viktige ansvarsforhold mellom myndighetsorganer, men at det er behov for flere og tydeligere nasjonale tiltak for å sikre en god helseberedskap i Norge.

Les hele høringsinnspillet