LMI til HealthTalk: – Systemet må ikke bli et prisforhandlingsverktøy for kun legemidler

Det sa seniorrådgiver i LMI, Katrine Bryne, til HealthTalk etter innspillsmøte i forbindelse med den nye prioriteringsmeldingen.

Publisert 10. januar 2024

– Først og fremst er vi nå glade for at departementet åpnet for en innspillsprosess som gikk utover de tre ekspertgruppenes mandat. Basert på de tre problemstillingene som utredes løfter LMI viktigheten av at en ny prioriteringsmelding må være en melding for hele helsetjenesten, og ikke at vi kun har et system som i dag oppfattes som et prisforhandlingsverktøy kun for legemidler, sier Bryne til HealthTalk

Les hele saken og se videointervju med Bryne her.