Godkjenner høy-dose versjon av Bayers øyemedisin Eylea

EU-kommisjonen har godkjent en høyere dose av øyemedisinen Eylea for behandling av de vanligste årsakene til synstap blant eldre, skriver HealthTalk.

Publisert 11. januar 2024