Grønt lys for SMA-behandling til spedbarn i Norge

Roche, som markedsfører SMA-behandlingen risdiplam, sier beslutningen muliggjør tidlig, årsaksrettet hjemmebehandling etter diagnose og før symptomer blir fremtredende, skriver Medwatch.

Publisert 23. januar 2024