DMP med nytt ansvar for «Nye vaksiner»

- «Nye vaksiner» er systemet for innføring av nye vaksiner for offentlig finansiering, fortalte Einar Andreassen, områdedirektør i Direktoratet for medisinske produkter, på DM Arena i går.

Publisert 26. januar 2024

Fra 1. januar 2024 har Direktoratet for medisinske produkter (DMP) altså ansvaret for metodevurderinger og anskaffelser av vaksiner. På DM Arena i går, der tema var vaksiner, holdt Andreassen innlegg der han fortalte om deres nye oppgave knyttet til feltet.

Det er bare litt over 20 dager siden de overtok ansvaret, så utformingen er fortsatt i støpeskjeen, fortalte han. Systemet heter Nye vaksiner, i likhet med systemet Nye metoder som gjelder sykehusfinansierte legemidler.

DMP har nå ansvar for å identifisere vaksiner som er aktuelle for offentlig finansiering, beslutte hvilken type evaluering som skal gjelde (enkel eller full metodevurdering), og i samarbeid med FHI gjøre både en metode- og smittevernfaglig vurdering. Det er fortsatt FHI som vil ha ansvar for å anbefale (eller ikke anbefale) innføring, og Helse- og omsorgsdepartementet skal ta beslutning om eventuell finansiering og innføring i program. Anskaffelses- og implementeringsansvaret deles mellom DMP, FHI og Sykehusinnkjøp.

DMP inviterer til et informasjonsmøte om de nye funksjonene 13. mars kl 13.00 i DMPs lokaler. Mer informasjon kommer på nettsidene deres snart, ifølge Andreassen.

Funksjonell postkasse for offentlig finansiering: nyevaksiner@dmp.no

Postkasse for vaksinegodkjenning: vaksine_postkasse@dmp.no

Line Rondan, leder av LMIs vaksinegruppe og Head of Government Affairs and Communication i GSK, håper på mer samarbeid og harmonisering av regelverket fremover.

– Vi i Legemiddelindustrien bidrar gjerne med innspill til prosessen for innføring av nye vaksiner. Prosessen for metodevurdering kan i større grad harmoniseres mellom legemidler og vaksiner, og legemiddelselskapene kan potensielt bidra enda mer inn i prosessene for full metodevurdering av vaksiner. Vi mener også at DMP skal kunne beslutte innføring av nye vaksiner under fullmaktsgrensen, slik det i dag er mulig for legemidler. En harmonisering av regelverket på dette området vil kunne bidra til at pasienter som venter på nye vaksiner raskere kan få tilgang til disse, sier Rondan.

Line Rondan (t.v) deltok i panelsamtale sammen med Rebecca Jane Cox, professor i medisinsk virologi og leder for Influensasenteret ved Universitetet i Bergen, Are Stuwitz Berg, avdelingsdirektør ved Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet, og Gunnveig Grødeland, leder for forskningsgruppen Influensa og adaptiv immunitet ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Møteleder var Ida Susanna Fattah, lege og daglig leder i Medlytic.