Prioriteringsmeldingen: – Nødvendig at vi prioriterer helsehjelp til pasienter i arbeidsfør alder

Vi må styre samfunnets knappe ressurser slik at det blir mulig å behandle flere pasienter, skape mer helse og flere gode leveår, sier direktør for markedsadgang og legemiddelpolitikk i Bristol Myers Squibb, Jens Torup Østby...

Publisert 26. januar 2024