CHMP anbefaler nye legemidler og indikasjonsutvidelser

Det europeiske legemiddelbyrået, EMAs vitenskapelige komité for medisiner til mennesker, CHMP, har anbefalt innføring av to legemidler og et generika. Det skriver MedWatch.

Publisert 29. januar 2024