«Skal vi virkelig prioritere rike og friske framfor fattige og syke?»

- Å prioritere helsehjelp til mennesker etter hvor mye fremtidig inntjening de kan bidra med, vil føre oss på ville veier. Det skriver Gerhardsen, Landsforeningen for folkehelsen, i HealthTalk.

Publisert 30. januar 2024