Andreea Mocofan ny daglig leder i MSD

Andreea Mocofan tar over ledelsen av MSD Norge etter Mohammed "Mo" Ali, som fratrådte i fjor.

Publisert 2. februar 2024

Mocofan er utdannet innen statsvitenskap, internasjonale relasjoner, økonomi og bedriftsadministrasjon, og har i tillegg sertifiseringer fra Harvard og Duke University innen digital transformasjon i helsetjenesten og ledelse. Hun har bred erfaring fra PWC, globale stillinger i Pfizer, og som ansvarlig for MSDs kreftportefølje i Romania.

Samarbeid og partnerskap

Mocofan en sterk tilhenger av samarbeid og partnerskap.

– Å ta vare på pasienten er ikke noe én aktør kan gjøre alene. Mens den norske helsetjenesten er verdensledende på mange områder, har den erkjente utfordringer der vi på leverandørsiden må bidra. Vi bør sikte mot å bygge kapasitet i helsetjenesten gjennom innovasjon, og dermed sette pasientens behov først. Partnerskap er den eneste farbare veien, uttaler Mocofan i en pressemelding fra MSD.

Hun viser til at tross regjeringens ambisjoner om det motsatte, har antallet industriinitierte kliniske studier gått ned de siste årene. MSD har på sin side økt forskningsinvesteringene i Norge.

– I 2022 representerte MSD alene nesten 1/3 av legemiddelindustriens totale investeringer i kliniske studier i Norge. Dermed spiller MSD en viktig rolle i å oppfylle regjeringens mål som beskrevet i Handlingsplan for kliniske studier 2021-2025. Jeg håper å delta i drøftinger med myndighetene om hvilket rammeverk innovasjonsdrevne selskaper som MSD trenger for bedre å kunne bidra til Norges ambisjoner, sier hun.

Helseindustri i Norge

Mocofan ivrig etter å delta i samtalen om hvordan man kan bygge en levedyktig helseindustri i Norge.

– Jeg synes regjeringens veikart for helseindustrien er en interessant plattform for videre diskusjon om hvordan vi kan gjøre Norges økonomi grønnere. Å tiltrekke seg investeringer fra industrien handler om hvordan det totale rammeverket blir definert og operasjonalisert. Igjen, dette er ikke noe bare én aktør kan realisere. Det krever samarbeid og partnerskap. Fremfor alt må vi ikke ha berøringsangst oss imellom. Vi trenger åpne og ærlige diskusjoner blant samarbeidspartnerne – Stortinget, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, pasientorganisasjoner, helseprofesjonene, NHO, LO og legemiddelindustrien – hvis vi vil realisere potensialet som denne industrien representerer, sier Mocofan.

Mocofan peker på det avgjørende i å sette pasienten i sentrum av helsetjenestepolitikken ved å sikre tilgang til banebrytende terapier, og et rettferdig og forutsigbart system for å oppnå dette. Hun ser dette som nøkkelen til å omsette innovasjoner til bedre resultater og besparelser for helsetjenesten.

– Jeg ser frem til å delta i diskusjonene i Norge, og til å bli en del av et flott team som allerede jobber hardt for å nå disse målene, sier hun.

Mocofan tar over stillingen 1. mars, med forbehold om saksbehandlingstiden for arbeidstillatelse ettersom hun kommer fra et EU-land.