Biogen dropper omdiskutert alzheimers-medisin

Det amerikanske legemiddelselskapet Biogen slutter å markedsføre og utvikle legemidlet adukanumab (Aduhelm) mot Alzheimers sykdom, skriver selskapet i en pressemelding vist til i Dagens Medisin.

Publisert 2. februar 2024