Flere unge sliter med søvn – bruken av reseptbelagte sovemedisiner øker

Legemiddelregisterets nyeste data fra 2021 viser at i overkant av 4 prosent av ungdom i alderen 16-24 år har brukt reseptbelagte sovemedisiner ved én eller flere anledninger, melder NRK.

Publisert 5. februar 2024