Helseøkonomisk fagdag 11. april

Hold av datoen: 11. april arrangerer vi vårens store møteplass innen helseøkonomi. Denne gangen om prioriteringsmeldingen og ekspertgruppenes rapporter.

Publisert 6. februar 2024
INNLEDERE: Jan Frich (Foto: Marie Grøttum/Diakonhjemmet sykehus), Gudrun Maria Waaler Bjørnelv (foto: Øystein Horgmo/UiO) og Markus Moe.

Ekspertgruppene har vurdert perspektiv, tilgang og åpenhet. Vi har fått bekreftet at en fra hver gruppe kommer for å presentere anbefalingene som er overlevert HOD.

Det er Markus Moe fra gruppen som har vurdert åpenhet, Jan Frich fra tilgangsgruppen og Gudrun Maria Waaler Bjørnelv fra perspektivgruppen. I tillegg har også Jon Magnussen bekreftet at han vil delta.

Vi har denne gangen leid et større lokale, men vi anbefaler likevel å være tidlig ute med å melde seg på.

Priser:

LMI-medlemmer: 2500

Ikke-medlemmer: 5000

Ansatte i offentlig sektor og ansatte i pasientforeninger: Gratis

Meld deg på allerede nå.