Mer legemiddelproduksjon gir økt beredskap og verdiskapning

- Vi står i et trusselbilde, både sikkerhetspolitisk og økonomisk, som gjør at Norge bør gjøre mer for å øke produksjonen av legemidler. Det vil både gi bedre tilgang på medisiner – og økt verdiskapning....

Publisert 6. februar 2024

Konferansen samlet politikere, aktører fra helseindustrien og sikkerhetsmyndigheter, og spurte blant annet om mangel på medisiner og utstyr kan bli neste krise?

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Anne Marit Bjørnflaten, Leif Rune Skymoen og Sykvia Brustad under konferansen.

Sårbare forsyningskjeder kan gi legemiddelmangel
Norge står foran store utfordringer i årene framover. Trusselbildet er endret og mer sammensatt. Med flere store internasjonale konflikter følger en betydelig større risiko for legemiddelmangel. Forsyningskjedene er lange og kompliserte, og går over mange land. Samtidig går vi inn i en ny økonomisk framtid for Norge. Nedgangen i eksport av olje og gass, sammen med en demografisk ubalanse i befolkningen, utfordrer velferdsbudsjettene.

–  Økt produksjon av legemidler i Norge vil gi økt beredskap. I tillegg er legemiddelproduksjon en industri med svært høy verdiskapning som kan gi betydelig bidrag til eksportinntektene. Derfor må regjeringens satsing på farmasøytisk produksjon i Norge bli en storsatsing, sa Skymoen.  

I sitt innlegg la også Skymoen vekt på at internasjonale avtaler er viktig for god beredskap, men at de nasjonale tiltakene mangler i den nye helseberedskapsmeldingen. Regjeringen må inngå beredskapsavtaler med produsenter av legemidler i Norge, slik Stortinget også har bedt om.

Solid grunnlag for storsatsing på farmasøytisk industri
Norge har en av verdens beste helsetjenester, og investeringene til forskning er betydelige. Disse investeringene legger et svært godt grunnlag for en satsing på legemiddelproduksjon. I fjor la regjeringen fram Veikart for helsenæringen – og eksportsatsingen på helseindustrien er ventet nå i februar.

– Det er bra at regjeringen ser potensialet i helseindustrien. Dette må følges opp med investeringer og konkrete tiltak. Virkemiddelapparatet må stimulere selskap som produserer i Norge slik at de får økt konkurransekraft, sa Skymoen.

På lang sikt må det også legges til rette for ny produksjonskapasitet i Norge. Det må enten skje gjennom internasjonale etableringer, eller ved at selskap som spinner ut av norsk fremragende forskning faktisk etableres i Norge.

– For å få tempo og skala må vi gjøre som vi gjorde da vi bygget ut vannkraften og oljeindustrien. Vi må invitere internasjonal industri til å investere i Norge, og legge til rette for at de fremste internasjonale ekspertene ønsker å komme hit, sa Skymoen.