Næringsministeren og helse- og omsorgsministeren legger frem eksportsatsing på helsenæringen

Fredag skjer det. Da lanseres eksportsatsingen på helsenæringen av statsrådene for helse og næring.

Publisert 6. februar 2024
VEIKARTET: Jan Christian Vestre og Ingvild Kjerkol under fremleggelsen av veikartet for helsenæringen.

– Vi har fantastiske og innovative bedrifter innen helsenæringen, som har store muligheter for å ta en enda større posisjon innenfor det voksende globale markedet. Med regjeringens satsing vi vil legge til rette for at norske bedrifter kan øke sin eksport. Det vil igjen kunne skape flere lønnsomme arbeidsplasser i denne viktige næringen, sier næringsminister Jan Christian Vestre på Regjeringens nettsider.

Hurdalsplattformen har som mål å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, og samtidig kutte de samlede klimagassutslippene med minst 55 prosent. For å bidra til å nå eksportmålet har regjeringen lansert eksportreformen «Hele Norge eksporterer» en storsatsing hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet forener krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet.

Fremleggelsen skjer i Forskningsparken, hvor blant andre LMIs Leif Rune Skymoen skal være en av paneldeltakerne.

Strømming

Arrangementet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på denne siden.
Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller epost dss-videoproduksjon@dss.dep.no.