Lei av pakningsvedlegg på papir?

Digitale pakningsvedlegg for alle legemidler på det norske markedet er tilgjengelig på Felleskatalogens nettside, og du kan enkelt skanne legemiddelpakningen med mobilen for rask tilgang. Se hvordan her.

Publisert 7. februar 2024

Informasjonen i de digitale pakningsvedleggene og i papirpakningsvedleggene er i hovedsak den samme, men de digitale pakningsvedleggene er alltid oppdatert og alltid tilgjengelig. Ved nye bivirkninger eller annen viktig informasjon, kan det digitale pakningsvedlegget oppdateres umiddelbart. I mange av de digitale pakningsvedleggene finnes det dessuten bilder av legemidlene, varsler om viktig informasjon fra Direktoratet for medisinske produkter, opplæringsmateriell og instruksjonsfilmer som veileder til riktig bruk. Pasienter og helsepersonell bør derfor bruke den digitale versjonen fremfor papirpakningsvedlegget.

Digitale pakningsvedlegg kan man finne på to måter:

  • Man kan søke på legemiddelnavnet på www.felleskatalogen.no
  • Men raskere og mer sikkert – Man kan komme direkte til det riktige pakningsvedlegget ved å skanne koden på legemiddelpakningen ved bruk av mobiltelefonen

Les mer på helsenorge.no/medisiner