Pasienter kan være trygge på at industrien publiserer studieresultater

En ny rapport viser at resultater fra 94 norske studier aldri er blitt publisert. Ingen av disse var finansiert av legemiddelindustrien. – Vi er forpliktet til å publisere alle studier, sier MSD.

Publisert 8. februar 2024
Hilde Enserink, medisinsk direktør i MSD

Rapporten som er utarbeidet av syv organisasjoner, AllTrials campaign, Cochrane i Danmark, Sverige og Norge, Stiftelsen Dam, den svenske Melanomföreningen og TranspariMED, viser at 22 % av kliniske studier som er gjennomført i de nordiske landene aldri har blitt publisert. Det er snakk om 475 studier totalt, med nærmere 84 000 pasienter inkludert. 94 av disse studiene, og rundt 12 000 av pasientene, er norske. Disse har vært med på forskning til ingen nytte, sier Jan-Ole Hesselberg, programsjef i Stiftelsen Dam, til forskning.no.

Industrien er forpliktet til å offentliggjøre alle funn

HealthTalk har gått gjennom informasjon om alle de aktuelle norske studiene på ClinicalTrials.gov og funnet at kun én av de 94 studiene hadde ekstern sponsor, og det var en medisinsk utstyrsleverandør. Det viser at legemiddelindustrien publiserer sine studier.

– Uansett utfall av våre kliniske studier, er vi forpliktet til å offentliggjøre alle funn relatert til våre legemidler, sier Hilde Enserink som er medisinsk direktør i MSD.

I Norge er MSD blant de største aktørene på klinisk utprøving. De har blant annet studier innen terapiområdene hjerte- og karsykdom, diabetes, vaksiner, nevrologi og mange typer kreft.

Følger strenge retningslinjer om publisering

– MSD følger retningslinjene for Good Publication Practice (GPP) og Helsinki-deklarasjonen. I tillegg er våre egne retningslinjer utviklet for å sikre at forskere, leger og pasienter har tillit til at alle funn blir publisert og presentert på en balansert og pålitelig måte. Retningslinjene gjelder for publisering av resultater fra kliniske intervensjonsstudier med medikamenter på pasienter, og for forebyggende intervensjonsstudier på friske mennesker der MSD finansierer og overvåker studiene, og hvor selskapets ansatte er oppført som forfattere eller bidragsytere, forklarer Enserink.

LMIs gjennomgang av de norske studiene på listen, viser at omtrent 75% av studiene var på andre typer intervensjoner enn legemidler, sier seniorrådgiver i LMI på feltet forskning og innovasjon, Ina Dahlsveen.. I forskerinitierte studier med legemidler brukes det som regel allerede godkjente medisiner som har vært gjennom kliniske studier tidligere.

Enserink i MSD forklarer at studier initiert og utført av eksterne forskere eller kommersielle og akademiske samarbeidspartnere, der selskapet bare bidrar med legemidler og/eller økonomisk støtte, ikke faller inn under de samme retningslinjene.

– Likevel deler vi disse retningslinjene med våre samarbeidspartnere, slik at de kan ta dem i betraktning ved utarbeidelse av publikasjoner, sier hun.

Uttalelsene fra Hesselberg sår unødig tvil

– Det er viktig at alle resultater fra kliniske studier publiseres, uansett hva de viser, men det er synd at Hesselberg gir inntrykk av at manglende publisering av forskerinitierte studier betyr at vi ikke har god nok informasjon om bivirkninger eller at det er kommersielle interesser som hindrer publisering. Legemiddelindustrien er svært opptatt av å følge retningslinjene for publisering, og bivirkningsovervåking og -rapportering står helt sentralt i industrifinansierte kliniske studier – også lenge etter at legemiddelet har kommet på markedet, sier Dahlsveen i LMI.

Ina Dahlsveen, seniorrådgiver i LMI

Hun syns det er trist hvis saker og uttalelser som dette potensielt bidrar til å skremme pasienter fra å delta i kliniske studier på nye legemidler, all den tid norske myndigheter, sykehus og legemiddelindustri i flere år har jobbet hardt for å øke andelen norske pasienter i kliniske studier.

Som Kreftforeningen for eksempel skriver på side nettsider: Kliniske studier gir behandling til den som deltar, og kunnskap å bygge videre på – til glede for framtidens pasienter.

Klikk på bildet og les mer om deltakelse i kliniske studier

Her kan du også se mer om hva industrifinansierte kliniske studier er: https://www.msd.no/kliniske-studier/

Lenker til artikler om saken

– 12.000 norske pasienter har vært med på forskning til ingen nytte (forskning.no)

Har forsket på 12.000 pasienter uten å publisere resultatene (khrono.no)

Regjeringen refser forskere: Forskning skal publiseres (khrono.no)

Norge er dårligst i Norden på å publisere studieresultater — MedWatch

Nesten 12 000 norske pasienter deltok i studier som ikke har blitt publisert: – Sjokkerende tall (healthtalk.no)